Memanfaatkan kisah Ahli Kitab

3) Menganalisa diri kita, adakah kita juga mengikuti sikap mereka?

Sebagai contoh ialah firman Allah:

Sesudah itu maka patutkah kamu (wahai Bani Israil) hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain? [al-Baqarah 2:85]

Sikap kaum Bani Israil, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat di atas, adalah mengimani dan mempraktikkan sebahagian daripada ajaran kitab Taurat dan mengingkari sebahagian yang lain.

Perlu kita menganalisa diri kita sendiri, adakah sikap kita terhadap al-Qur’an sama seperti sikap kaum Bani Israil terhadap kitab Taurat? Adakah kita mempraktikkan sebahagian ayat dan meninggalkan sebahagian yang lain, atau adakah kita mempraktikkan sebahagian al-Qur’an dan meninggalkan sebahagian yang lain. Sebagai contoh, adakah kita sama-sama mempraktikkan ayat al-Qur’an berikut ini secara keseluruhannya:

Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua (berjemaah) bersama-sama orang-orang yang rukuk. [al-Baqarah 2:43]

Kita mendirikan solat lima kali sehari, menepati perintah pertama ayat di atas. Akan tetapi adakah kita mempraktikkan perintah seterusnya, iaitu mengeluarkan zakat harta tahunan dan mendirikan solat secara berjamaah? Ini kerana firman Allah “mengeluarkan zakat” merujuk kepada zakat harta tahunan manakala “rukuklah kamu semua bersama-sama orang-orang yang rukuk” merujuk kepada solat berjamaah di masjid atau surau.

Jika contoh di atas merujuk kepada satu ayat yang dipraktikkan sebahagian dan ditinggalkan sebahagian, maka contoh berikut merujuk kepada mempraktikkan sebahagian al-Qur’an dan meninggalkan sebahagian yang lain. Kita mempraktikkan ajaran al-Qur’an untuk berpuasa dalam bulan Ramadhan:

Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa. [al-Baqarah 2:183]

Akan tetapi sudahkah kita mempraktikkan ajaran al-Qur’an untuk mendakwah orang lain ke arah Islam dengan cara hikmah dan baik:

Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik. [an-Nahl 16:125]

Sama-samalah kita memikirkan jawapannya.

Categories:

Leave a Reply