Al-Qur’an memperkenalkan kita kepada Allah

Dalam pada itu, ada di antara manusia orang yang membantah mengenai Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang petunjuk; dan tidak juga berdasarkan mana-mana Kitab Allah yang menerangi kebenaran. [Lukman 31:20]

Sekalipun disenaraikan sebagai yang terakhir, ini adalah peranan al-Qur’an yang paling penting. Dalam ayat di atas, diterangkan bahawa terdapat manusia yang saling berbantah tentang Allah tanpa pengetahuan, petunjuk mahupun sebuah kitab yang dapat menerangi persoalan tersebut. Maksud yang dapat ditangkap di sebaliknya adalah, perbincangan tentang Allah hendaklah berdasarkan pengetahuan, petunjuk dan kitab yang menerangi. Al-Qur’an menepati ketiga-tiga ciri di atas.

Berikut dikemukakan beberapa contoh bagaimana al-Qur’an memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala:
  •    Melalui al-Qur’an kita dapat mentauhidkan Allah dengan cara yang sebenar:
Katakanlah: “(Tuhanku) ialah Allah Yang Satu, Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, Dan tidak ada sesiapapun yang serupa dengan-Nya". [al-Ikhlas 112:1-4]

  •    Melalui al-Qur’an kita dapat mengenal Nama-nama dan Sifat-sifat Allah, yang dengan itu kita dapat memperoleh sedikit gambaran tentang cara Allah mentadbir urusan-Nya. Pada waktu yang sama melalui al-Qur’an kita mengetahui bahawa Nama dan Sifat Allah hanyalah sama dari sudut istilah dan makna, tidak dari sudut bentuk dan tatacaranya. Sebagai contoh Allah memiliki sifat Melihat dan Mendengar, akan tetapi penglihatan Allah bukanlah dengan mata dan cahaya, dan pendengaran Allah bukanlah dengan telinga dan gelombang bunyi sebagaimana makhluk. Ini kerana Allah Maha Suci daripada memiliki apa-apa kesamaan dengan makhluk-Nya:
Tiada sesuatupun yang seumpama dengan (Zat-Nya, Sifat-sifat-Nya dan Pentadbiran-Nya) dan Dia-lah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. [asy-Syura 42:11]

  •    Melalui al-Qur’an kita dapat mengenal bahawa Allah menerima doa-doa kita secara terus tanpa memerlukan perantaraan (wasilah). Melalui al-Qur’an juga kita dapat mengenal bahawa Allah akan mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Dengan pengenalan ini, kita tidak perlu berdoa kepada sesama makhluk atau melalui perantaraan makhluk. Pada waktu yang sama kita tidak bergantung kepada makhluk untuk mengharapkan doa kita dimakbulkan:
Dan Tuhan kamu berfirman: “Berdoalah kamu kepada-Ku nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu.” [al-Mu’min 40:60]
  •    Melalui al-Qur’an kita dapat mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemberi Rahmat dan Maha Pengasih terhadap para hamba-Nya, lagi Maha Pengampun. Dengan pengenalan ini, hendaklah kita semua jangan berputus asa daripada rahmat, kasih sayang dan pengampunan Allah tanpa mengira sebesar atau sebanyak mana kesalahan yang pernah kita lakukan:
Katakanlah: “Wahai hamba-hambaKu yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri (dengan perbuatan-perbuatan maksiat), janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa; sesungguhnya Dia-lah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.” [az-Zumar 39:53][5]
         
  •    Melalui al-Qur’an kita dapat mengenal Allah sebagai Tuhan yang hanya akan mengubah nasib sesuatu kaum apabila kaum itu sendiri yang terlebih dahulu menghendaki perubahan tersebut dan bertindak ke arahnya. Dengan pengenalan ini, kita dapat mengetahui bahawa sikap (attitude) dan usaha (effort) memainkan peranan penting untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala:
Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. [ar-Ra’d 13:11]

  •     Melalui al-Qur’an kita dapat mengenali bahawa Allah melarang seseorang itu daripada melanggar perintah-larangan-Nya. Melalui al-Qur’an juga kita dapat mengetahui bahawa sebesar-besar larangan ialah mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu.
Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhan-Ku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi; dan perbuatan dosa; dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar; dan (diharamkanNya) kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti (yang membenarkannya); dan (diharamkanNya) kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya.” [al-A’raaf 7:33]


Berdasarkan pengenalan ini, kita tidak akan berani mereka-cipta sesuatu ibadah yang baru di dalam agama (bid‘ah) lalu menghalalkannya dengan alasan “Apa salah, bukankah ia sesuatu yang baik?” atau “Allah dan Rasul-Nya tidak mensyari‘atkannya, tetapi Allah dan Rasul-Nya juga tidak melarangnya” atau apa-apa lain yang seumpama. Ini kerana ibadah adalah hak Allah dan hanya Allah yang berhak menetapkan bagaimana cara Dia menghendaki para hamba-Nya beribadah kepada-Nya. Apabila seseorang itu mereka-cipta ibadah tersendiri lalu menganggap ianya halal dan baik, dia sebenarnya telah merampas hak Allah dan mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Tidak ada satu insan yang tergamak mereka-cipta sesuatu ibadah melainkan dia benar-benar tidak kenal Tuhan yang sedang dia persembahkan ibadah tersebut.

Enam contoh di atas adalah sekadar apa yang dikemukakan tentang bagaimana al-Qur’an memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentu pengenalan kepada Allah tidak terhad kepada enam contoh di atas sahaja. Boleh dikatakan hampir keseluruhan al-Qur’an memperkenalkan kita kepada Allah, sama ada dari sudut mentauhidkan-Nya, Nama-nama dan Sifat-sifat-Nya, Pentadbiran-Nya, hak beribadah kepada-Nya dan cara menjalani kehidupan ini di bawah keredhaan-Nya. Kerana itu sebelum ini penulis menyebut bahawa sekalipun pengenalan ini disenaraikan sebagai yang terakhir, ini adalah pengenalan yang terpenting terhadap peranan al-Qur’an.

Demikianlah beberapa ciri dan peranan yang sempat penulis senaraikan dalam rangka memperkenalkan al-Qur’an kepada para pembaca sekalian. Ciri dan peranan yang telah dapat kita kenali di atas tidak akan memberi apa-apa manfaat jika kita sendiri tidak berusaha untuk menelaah al-Qur’an secara keseluruhannya dan mempraktikkannya dalam segala liku kehidupan kita. Semoga dengan pengenalan yang ringkas ini, ia dapat menarik perhatian kepada menelaah al-Qur’an. Terdapat beberapa garis panduan atau tips untuk menelaah al-qur’an dan ini akan dikupas dalam perbincangan seterusnya insya-Allah. 

Categories:

Leave a Reply