Memanfaatkan kisah Ahli Kitab

1) Mengambil iktibar daripada perjalanan hidup mereka.

Sebagai contoh ialah firman Allah:

Dan Kami jadikan Kitab Taurat itu hidayah petunjuk bagi kaum Bani Israil. Dan Kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama Kami selama mereka bersikap sabar serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan Kami. [as-Sajdah 32:23-24]

Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta‘ala menerangkan bahawa apabila kaum Bani Israil bersabar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya, membenarkan para Rasul-Nya dan mengikut petunjuk yang dibawa oleh para Rasul mereka, menjadilah di antara mereka (kaum Bani Israil) pemimpin yang memberi petunjuk kepada kebenaran.[1]

Daripada ayat di atas, kita umat Islam pada masa kini dapat mengambil iktibar bahawa pemimpin yang memimpin ke arah petunjuk agama tidak terhasil dengan semata-mata berkempen dan memangkah kertas undi. Akan tetapi akan terhasil apabila masyarakat itu sendiri yang sabar mempraktikkan agama secara keseluruhan dan beriman sepenuhnya kepada al-Qur’an.
Ini kerana seseorang pemimpin lahir daripada kalangan masyarakatnya sendiri, dididik oleh masyarakat yang sama dan akhirnya dipilih oleh masyarakat yang sama. Justeru siapakah pemimpin dan bagaimana kepimpinannya bergantung kepada nilai agama masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat tersebut baik agamanya maka baiklah pemimpin dan kepimpinannya. Sebaliknya jika masyarakat tersebut rosak agamanya maka rosaklah juga pemimpin dan kepimpinannya.

Apabila berlaku banyak kerosakan dalam sesebuah negara, beban kesalahan tidak sekadar di bahu pemimpin tetapi di bahu rakyatnya juga. Firman Allah:

Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat). [ar-Rum 30:41]

Demikian juga, apabila wujud pemimpin yang memimpin secara zalim, beban kesalahan tidak sekadar di bahu pemimpin tetapi di bahu rakyatnya juga. Firman Allah:

Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian dari orang-orang yang zalim itu kawan rapat dengan sebahagian yang lain, disebabkan apa yang telah mereka usahakan. [al-An‘aam 6:129]

Oleh itu jika berlaku sesuatu yang kurang Islamik dalam sesebuah negara, janganlah disalahkan pemimpinnya sahaja tetapi salahkan juga masyarakat negara tersebut. Malah jika hidup dalam negara itu, maka salahkanlah diri sendiri. Mengubah satu negara yang kurang Islamik kepada Islamik sepenuhnya tidak didahului dengan mengubah pemimpin tetapi dengan mengubah diri sendiri dan masyarakat terlebih dahulu.

=)

Categories:

Leave a Reply