Memanfaatkan kisah Nabi Terdahulu

Seterusnya akan diterangkan bagaimana kita dapat memanfaatkan kisah-kisah sejarah para Nabi sebelum Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan kisah-kisah sejarah ini bukanlah untuk dijadikan cerita-cerita kosong tetapi untuk diambil iktibar daripadanya. Allah berfirman: 
Demi sesungguhnya kisah para Nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Ia bukanlah cerita-cerita yang diada-adakan tetapi ia mengesahkan apa yang disebut dalam Kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman. [Yusuf 12:111]

Terdapat tiga iktibar yang dapat diperoleh daripada sejarah para nabi tersebut:[5]

1) Mempelajari cara-cara berdakwah
Berdakwah bukan sekadar bersemuka terus dengan seseorang tetapi adalah berdasarkan ilmu, hikmah dan pandangan yang luas. Daripada sejarah para Nabi, kita dapat mempelajari beberapa manhaj dakwah yang bermanfaat. Berikut diberikan beberapa contoh:

a)     Memberi prioriti kepada tauhid:

Dan Kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku oleh itu beribadatlah kamu kepada-Ku.” [al-Anbiya’ 21:25]

Oleh itu apabila kita berdakwah kepada seseorang, prioriti bukanlah kepada persoalan hukum-hakam seperti meninggalkan arak, sunat kemaluan, menutup aurat tetapi adalah kepada persoalan tauhid kepada Tuhan yang sebenar, iaitu Allah.

b)     Menggunakan adab yang baik ketika berdakwah, seperti menggunakan kata-kata yang lemah lembut:

Pergilah kamu berdua (Nabi Musa dan Harun) kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kekufurannya. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, dengan kata-kata yang lemah-lembut, semoga dia beringat atau takut.” [Ta-Ha 20:43-44]

Perhatikan bagaimana tunjuk ajar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Harun apabila mengutus mereka untuk pergi berdakwah kepada Firaun, seorang yang amat zalim lagi melampaui batas dalam kekufurannya. Allah tidak menyuruh mereka menggunakan kata-kata yang keras, sebaliknya menggunakan “…kata-kata yang lemah-lembut…”.

Jika terhadap Firaun Allah menuntut adab berdakwah yang baik, maka sudah tentu tuntutan yang sama hendaklah diterapkan ke atas orang-orang lain apabila kita berdakwah.

c)      Tidak mengharapkan kejayaan serta merta.

Perhatikan semula ayat 43-44 surah Ta-Ha di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirinya dengan “…semoga dia beringat atau takut” dan bukannya “semoga dia beriman serta merta.” Daripada firman Allah ini dapat diambil iktibar bahawa apabila berdakwah, jangan mengharapkan kejayaan serta merta. Berilah kepada orang tersebut tempoh masa untuk memikirkannya dan menganalisa dirinya sendiri.

d)      Berdoa kepada Allah:
Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa berdoa kepada-Nya, meminta kemudahan untuk berdakwah:

Nabi Musa berdoa dengan berkata: “Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku.

Dan jadikanlah bagiku, seorang penyokong dari keluargaku, iaitu Harun saudaraku. Kuatkanlah dengan sokongannya pendirianku, dan jadikanlah dia turut campur bertanggungjawab dalam urusanku.” [Ta-Ha 20:25-32]

Ini memberi pengajaran kepada kita agar sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah kita adalah memperoleh kejayaan.

e)      Mengenal pasti kelemahan diri sendiri dalam berdakwah.

Masih merujuk kepada ayat 25-32 surah Ta-Ha di atas, dapat juga diambil iktibar bahawa seorang pendakwah yang berjaya adalah mereka yang sentiasa menganalisa dan mengenal pasti kelemahan-kelemahan dirinya dalam berdakwah. Berjaya atau tidak dakwahnya tidak dibebankan kepada orang yang sedang didakwahnya tetapi ke atas dirinya sendiri.

Dalam ayat di atas, Nabi Musa mengenal pasti dua kelemahannya, iaitu memilih kata-kata yang sesuai ketika berdakwah dan kesukaran yang bakal dihadapinya jika dia berseorangan. Untuk kelemahan yang pertama, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar “…lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku.” Untuk kesukaran yang kedua, Nabi Musa meminta agar saudaranya Harun dapat menjadi teman dakwahnya.

Justeru apabila kita menghadapi halangan dalam berdakwah, jangan disalahkan orang yang sedang kita dakwahkan itu. Jangan menuduhnya sebagai degil, keras kepala, tiada hidayah dan sebagainya. Sebaliknya hendaklah disalahkan diri sendiri dan menganalisa serta memperbaiki cara kita berdakwah.

Categories:

Leave a Reply